Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 2, 2013
Image Size
1.4 MB
Resolution
1600×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,063 (1 today)
Favourites
176 (who?)
Comments
68
Downloads
80
×
Show me what you got by Adalbertus Show me what you got by Adalbertus
yay! another Rainbow Dash
it's a birthday gift for a friend :iconbonifacus:
because he loves RD
Add a Comment:
 

The Artist has requested Critique on this Artwork

Please sign up or login to post a critique.

:iconrave-mutt:
Rave-mutt Featured By Owner Apr 28, 2013  Student Artist
ok -kicks rainbowdash making her fall in pain then flies off-
Reply
:iconadalbertus:
Adalbertus Featured By Owner Apr 29, 2013  Hobbyist Digital Artist
ouch, that had to be painful :paranoid:
Reply
:icontemporos:
temporos Featured By Owner Mar 3, 2013  Hobbyist Writer
Rainbow Dash with realistically sized wings... I approve. :nod:
Reply
:iconadalbertus:
Adalbertus Featured By Owner Mar 4, 2013  Hobbyist Digital Artist
The size is not nearly realistic, but it's enough to make people believe she could fly :D Besides, she looks much more awesome that way in my humble opinion :)
Reply
:icontemporos:
temporos Featured By Owner Mar 4, 2013  Hobbyist Writer
Rainbow Dash with closer-to-realistically sized wings... I approve, dammit! :XD:
Reply
:iconadalbertus:
Adalbertus Featured By Owner Mar 5, 2013  Hobbyist Digital Artist
:XD:
Reply
:iconepulson:
Epulson Featured By Owner Feb 13, 2013  Hobbyist Digital Artist
Mogłeś obrócić kucyka, żeby był tyłem, coby tytuł nabrał nowej, wyjątkowej mocy. Szkoda :XD: Ziomalf, seriously - twoje logo jest chyba za duże. Ale reszta - w porzo, tylko te kopyta są jakieś dziwne - ni te z serialu, ani takie jak u koni (a narysowane semi-realistycznie). Nie mniej - zacne jak zawsze.
Reply
:iconadalbertus:
Adalbertus Featured By Owner Feb 13, 2013  Hobbyist Digital Artist
ale mam już RD prezentującą swoje pośladki(i nie tylko) na innym rysunku =P
chociaż kto wie, może sequel będzie :plotting:

a kopyta tak miały być :D
Reply
:iconepulson:
Epulson Featured By Owner Feb 13, 2013  Hobbyist Digital Artist
Ale tamta praca nie ma tego tytułu.
Reply
:iconadalbertus:
Adalbertus Featured By Owner Feb 13, 2013  Hobbyist Digital Artist
Tytuł był pomyślany jako coś, co RD mówi do kogoś z kim będzie się ścigać =P
Reply
Add a Comment: